Prestasie bestuur opleiding kursus

Prestasie bestuur sluit  aktiwiteite in wat verseker dat doelwitte konsekwent is en bevredig in ‘n effektiewe en doeltreffende wyse. Prestasiebestuur kan fokus op die prestasie van ‘n organisasie, ‘n Departement, werknemer, of selfs die prosesse om ‘n produk van diens, sowel as baie ander gebiede te bou.

PM is ook bekend as ‘n proses waardeur organisasies hul hulpbronne, stelsels en werknemers rig op strategiese doelwitte en prioriteite

Prestasiebestuur beteken bevoegdheid en groei vir werknemers. Doeltreffende prestasie bestuur inkorporeer ‘n reeks van deurlopende assesserings, prosesse en aktiwiteite wat groei aanmoedig en meet vordering in die bereiking van doelwitte. Goeie prestasie bestuur fokus op die ontwikkeling van ander.
Prestasie bestuur vir groei ander en slaag in die werksplek, is dit noodsaaklik om behoorlik prestasie te bestuur. Dit is nie ‘n vaardighede wat almal mee gebore is nie en kan geleer word.

Die Uitdaging op Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika

Hierdie werkswinkel (Prestasie bestuur opleiding kursus) sal help in die beoordeling van prestasie en besluite om die prestasie van ander te ontwikkel. Bestuur van prestasie kom met groter verantwoordelikheid vir die werk uitset en vordering van ander. Die volg van die prosesse sal jou help in die vaardigheid om ander se groei te evalueer..

Identifisering van areas wat of regstelling van prestasie of ontwikkeling van vaardighede is van kardinale belang vir ‘n produktiewe werksmag. Bestuur op alle vlakke moet in staat wees om te kan afrig teenoor gewenste uitkomste ten einde formele dissiplinêre stappe te verhoed.

o direkte finansiële wins,

o verhoed dat projek oorhardloop

o verhoog verkope

o verminder koste in die organisasie

o Belyndie organisasie direk agter die CEO se doelwitte. Verminder die tyd wat dit neem om  strategiese of operasionele veranderinge te skep deur die veranderinge wat deur ‘n nuwe stel van doelwitte geskep is te kommunikeer

o motiveer die werksmag. Optimaliseer planne vir spesifieke doelwitte vir oor prestasie, nie net besigheid nie. Werknemer betrokkenheid verbeter omdat almal verstaan hoe hulle direk bydra tot die organisasies se hoë vlak doelwitte

o skep deursigtigheid in die bereiking van doelwitte

o verbeterde bestuur beheer

o buigsaamheid, reageer op bestuur behoeftes

o wys data verhoudings

o verskaf goed gedokumenteerde proses dokumentasie

o belangrike rol oudit om te voldoen aan wetgewende vereiste

o Vereenvoudig kommunikasie van strategiese doelwitte scenario beplanning

 

Die Oplossing (Prestasie bestuur opleiding kursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port  Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika)

Die kursus (Prestasie bestuur opleiding kursus) poog om die vaardighede te leer:

o Formuleer prestasie maatreëls vir span lede. Prestasie standaarde bereik kan deur span lede  ontwerp word met betrekking tot die onderneming se doelwitte en doelstellings. Prestasiestandaarde is duidelik en bondig. Terugvoering vanaf span lede ingevoeg. Prestasiestandaarde is opgeneem en gedokumenteer.

 

o voorbereiding vir ‘n prestasie-oorsig van ‘n span lid. Die reëlings vir die prestasie hersiening is ooreengekom. Voorlopige beoordeling van prestasie teen die ooreengekome standaarde word uitgevoer… Metodes vir konstruktiewe terugvoering gee is geïdentifiseer. Dokumente gebruik word tydens die hersiening voorberei.

o Vestig prosesse en stelsels vir die monitering van prestasie van die span lede.

o Voer prestasie hersien onderhoude uit. Die onderhoud word gedoen. Terugvoering word gegee aan die span lid in ‘n konstruktiewe en ondersteunende wyse. ‘N aksieplan om prestasie gapings aan te spreek en die bou van positiewe prestasie met die werknemer word ooreengekom. Ooreengekome aksies is gedokumenteer en onderteken deur beide partye.

 

Opleiding Benadering (Prestasie bestuur opleiding kursus)

Ons twee dag opleiding kursus is so ontwerp dat die kennis verkry in prakties toegepas word sodat die sake-omgewing kan verbeter.

Die kursus het ‘n sterk fokus op ‘n uitkoms gebaseerde benadering en is aangebied om groep deelname en betrokkenheid aan te moedig. Sleutel meganismes gebruik sluit in:

 

  • Rolspel
  • Prakties betrokke oefeninge
  • Toesprake en aanbiedings
  • Span sessies
  • Praktiese demonstrasies
  • Vraelyste
  • Besprekings en
  • Geval voorbeelde

 

 

Alle afgevaardigdes (vir prestasie bestuur opleiding kursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika) sal ontvang:

  • Materiaal, verversings (middagete, tee), na opleiding hulp vir 3 maande (prestasie bestuur opleiding kursus)
  • Geheue stokkie (met toepaslike gereedskap en modelle wat maklik verkry kan word wanneer dit toegepas word terug by die werk) (prestasie bestuur opleiding kursus)

Prestasie bestuur opleiding kursus is ‘n noodsaaklike vaardigheid.

For English Version click here

Related Public Course Schedule and Costs

Please click on link below for our related public course/s


Book Now or Obtain Instant Quote

We also offer customized courses across the country: Anytime, Anywhere. Click on the link to get get instant proposal or book you course:

Book This Course Or Obtain Quote – Now

View Calendar for the latest course

 

Please Phone Us Now To Speak to One of Our Friendly Consultants

Tel:011-882-8853

OR

FOR CELL PHONES CLICK TO CALL

Please Fill in the Form – We Will Get Back to You Within 15 minutes

Please Email Us Now  – We Will Get Back to You Within 15 minutes

 info@boti.co.za